anglicky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
I would like to enroll at a university.
Uvést, že se chcete zapsat
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
I want to apply for _____________ course.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
бакалавриат
an undergraduate
Druh studia
аспирантура
a postgraduate
Druh studia
докторат/профессура
a PhD
Druh studia
очная форма
a full-time
Druh studia
заочная форма
a part-time
Druh studia
онлайн обучение
an online
Druh studia
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
I would like to study at your university for ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
семестр
a semester
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
академический год
an academic year
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Какие ограничения на работу для студентов?
What are the work restrictions for students?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Каковы требования для поступления в университет?
What are the entry requirements of the university?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Вы пришлете мне формальное предложение?
Are you going to send me a formal offer?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Университет гарантирует предоставление жилья?
Does the university guarantee accommodation as well?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Курс включает в себя период стажировки?
Does the course involve an internship as well?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
How can I track the progress of my application?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Каковы требования знания [язык] языка?
What are the [language] language requirements?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Какова система_____________?
What is the ____________ system like?
Dotaz ohledně systému
кредитов
credit
Druh systému
оценок
marking
Druh systému
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Каков стиль преподавания?
What is the teaching style like?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Там есть___________?
Are there _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
лекции
lectures
Druh vyučování
семинары
seminars
Druh vyučování
учебные материалы
tutorials
Druh vyučování
конференции
conferences
Druh vyučování
Какие курсы предлагаются летними школами?
What courses are offered by summer schools?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Когда проходят экзамены?
When are the exams held?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Where can I find information about all the courses available?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
В университете есть спортивный центр?
Is there a university sports center?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
How can I join student societies?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
What are the estimated living costs in [city]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
What languages can I study at your school?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Is there a placement test to assess my level?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
У вас есть детальное описание курса?
Do you have a detailed description of the course?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Каково максимальное количество студентов в группе?
What is the maximum number of students in a class?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
What facilities are there in your school?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Вы организовываете экскурсии?
Do you also arrange excursions?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Какие программы вы предлагаете?
What programs do you offer?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
I am here to inquire about funding opportunities.
Dotaz ohledně možností financování
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Which bodies can fund my studies?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
I need financial help for ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
плата за обучение
tuition fees
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
расходы на жизнь
my living expenses
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
уход за ребенком
childcare
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Какие виды стипендий доступны?
What kinds of scholarships are available?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
I would like to validate my degree certificate in [country].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Where can I get a certificate of equivalency?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti