španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Uvést, že se chcete zapsat
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Me quiero matricular _______________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
student
en un grado
Druh studia
student cu diplomă
en un posgrado
Druh studia
doctorand
en un doctorado
Druh studia
cu normă întreagă
a tiempo completo
Druh studia
cu jumătate de normă
a tiempo parcial
Druh studia
la distanță
a distancia
Druh studia
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
un semestru
un semestre
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
un an academic
un curso académico
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Oferă universitatea cazare de asemenea?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Există perioadă de practică în planul de studii?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Care este nivelul de [limba] cerută?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Cum este sistemul ____________?
¿Cómo es el sistema _____________?
Dotaz ohledně systému
de credite
de créditos
Druh systému
de note
de notas
Druh systému
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Cum este sistemul de predare?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Sunt _____________ ?
¿Hay ______________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
cursuri teoretice
clases teóricas
Druh vyučování
seminarii
seminarios
Druh vyučování
tutoriale
tutorías
Druh vyučování
conferințe
conferencias
Druh vyučování
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Când se susșine sesiunea de examene?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Are universitatea centru sportiv?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
¿Hay pruebas de nivel?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Aveți o descriere detaliată a cursului?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Ce facilitări oferă centrul?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Organizați excursii de asemenea?
¿Organizan también excursiones?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Ce programă oferiți?
¿Qué programas ofertan?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Dotaz ohledně možností financování
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
taxă de școlarizare
matrícula
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
întreținere
gastos personales
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
îngrijire copii minori
manutención de hijos menores
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
¿Qué becas puedo solicitar?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Unde pot obține un certificat de echivalare?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti