nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Uvést, že se chcete zapsat
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
student
een bacheloropleiding
Druh studia
student cu diplomă
een postgraduaat
Druh studia
doctorand
een doctoraat
Druh studia
cu normă întreagă
een voltijdse opleiding
Druh studia
cu jumătate de normă
een deeltijdse opleiding
Druh studia
la distanță
een online cursus
Druh studia
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
un semestru
een semester
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
un an academic
een academisch jaar
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Există perioadă de practică în planul de studii?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Care este nivelul de [limba] cerută?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Cum este sistemul ____________?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Dotaz ohledně systému
de credite
creditsysteem
Druh systému
de note
beoordelingssysteem
Druh systému
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Cum este sistemul de predare?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Sunt _____________ ?
Zijn er _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
cursuri teoretice
lezingen
Druh vyučování
seminarii
seminars
Druh vyučování
tutoriale
tutorials
Druh vyučování
conferințe
conferenties
Druh vyučování
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Când se susșine sesiunea de examene?
Wanneer worden de examens gehouden?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Are universitatea centru sportiv?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Ce facilitări oferă centrul?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Organizați excursii de asemenea?
Organiseren jullie ook excursies?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Ce programă oferiți?
Welke programma's bieden jullie aan?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Dotaz ohledně možností financování
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
taxă de școlarizare
inschrijvingsgeld
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
întreținere
kosten voor levensonderhoud
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
îngrijire copii minori
kinderopvang
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti