německy | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Uvést, že se chcete zapsat
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
student
Grundkurs
Druh studia
student cu diplomă
Aufbaukurs
Druh studia
doctorand
Doktorandenkurs
Druh studia
cu normă întreagă
Vollzeitkurs
Druh studia
cu jumătate de normă
Teilzeitkurs
Druh studia
la distanță
Onlinekurs
Druh studia
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
un semestru
ein Semester
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
un an academic
ein Studienjahr
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Există perioadă de practică în planul de studii?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Care este nivelul de [limba] cerută?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Cum este sistemul ____________?
Wie funktioniert das__________?
Dotaz ohledně systému
de credite
Kreditsystem
Druh systému
de note
Benotungssystem
Druh systému
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Cum este sistemul de predare?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Sunt _____________ ?
Gibt es_____________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
cursuri teoretice
Vorlesungen
Druh vyučování
seminarii
Seminare
Druh vyučování
tutoriale
Tutorien
Druh vyučování
conferințe
Konferenzen
Druh vyučování
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Când se susșine sesiunea de examene?
Wann finden die Prüfungen statt?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Are universitatea centru sportiv?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Ce facilitări oferă centrul?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Organizați excursii de asemenea?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Ce programă oferiți?
Welche Programme bieten Sie an?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Dotaz ohledně možností financování
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
taxă de școlarizare
Studiengebühren
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
întreținere
Lebenshaltungskosten
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
îngrijire copii minori
Kinderbetreuung
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Welche Stipendien gibt es?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti