maďarsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Uvést, že se chcete zapsat
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
student
alapképzés
Druh studia
student cu diplomă
mesterképzés
Druh studia
doctorand
PhD
Druh studia
cu normă întreagă
nappali tagozatos
Druh studia
cu jumătate de normă
részidős
Druh studia
la distanță
online
Druh studia
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
un semestru
egy szemeszter
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
un an academic
egy év
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Az egyetem biztosít szállást is?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Există perioadă de practică în planul de studii?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Care este nivelul de [limba] cerută?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Cum este sistemul ____________?
Milyen a ____________ rendszer?
Dotaz ohledně systému
de credite
kredit
Druh systému
de note
osztályzási
Druh systému
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Cum este sistemul de predare?
Milyen a tanítás stílusa?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Sunt _____________ ?
Vannak_____________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
cursuri teoretice
előadások
Druh vyučování
seminarii
szemináriumok
Druh vyučování
tutoriale
oktatói órák
Druh vyučování
conferințe
konferenciák
Druh vyučování
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Când se susșine sesiunea de examene?
Mikor vannak a vizsgák?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Are universitatea centru sportiv?
Van az egyetemen sportközpont?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Van szintfelmérő teszt?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Ce facilitări oferă centrul?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Organizați excursii de asemenea?
Kirándulásokat is szerveznek?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Ce programă oferiți?
Milyen programokat nyújtanak?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Dotaz ohledně možností financování
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
taxă de școlarizare
tandíj
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
întreținere
megélhetési költségek
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
îngrijire copii minori
gyermekellátás
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti