italsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Vorrei iscrivermi all'università.
Uvést, že se chcete zapsat
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
student
di laurea triennale
Druh studia
student cu diplomă
di laurea magistrale
Druh studia
doctorand
di dottorato
Druh studia
cu normă întreagă
a tempo pieno
Druh studia
cu jumătate de normă
part-time
Druh studia
la distanță
online
Druh studia
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
un semestru
un semestre
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
un an academic
un anno accademico
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Oferă universitatea cazare de asemenea?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Există perioadă de practică în planul de studii?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Care este nivelul de [limba] cerută?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Cum este sistemul ____________?
Come funziona il sistema di __________?
Dotaz ohledně systému
de credite
crediti
Druh systému
de note
valutazione
Druh systému
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Cum este sistemul de predare?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Sunt _____________ ?
Ci sono _______________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
cursuri teoretice
lezioni frontali
Druh vyučování
seminarii
seminari
Druh vyučování
tutoriale
esercitazioni
Druh vyučování
conferințe
conferenze
Druh vyučování
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Când se susșine sesiunea de examene?
Quando si svolgono gli esami?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Are universitatea centru sportiv?
C'è un centro sportivo universitario?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Ce facilitări oferă centrul?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Organizați excursii de asemenea?
Organizzate delle escursioni?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Ce programă oferiți?
Che programmi offrite?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Dotaz ohledně možností financování
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
taxă de școlarizare
le tasse universitarie
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
întreținere
le spese di sostentamento
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
îngrijire copii minori
i servizi per l'infanzia
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti