německy | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Uvést, že se chcete zapsat
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
ένα προπτυχιακό
Grundkurs
Druh studia
ένα μεταπτυχιακό
Aufbaukurs
Druh studia
ένα διδακτορικό
Doktorandenkurs
Druh studia
πλήρους απασχόλησης
Vollzeitkurs
Druh studia
μερικής απασχόλησης
Teilzeitkurs
Druh studia
εξ αποστάσεως
Onlinekurs
Druh studia
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
ένα εξάμηνο
ein Semester
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
ένα ακαδημαϊκό έτος
ein Studienjahr
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Wie funktioniert das__________?
Dotaz ohledně systému
πόντων
Kreditsystem
Druh systému
βαθμολόγησης
Benotungssystem
Druh systému
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Υπάρχουν _____________ ;
Gibt es_____________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
διαλέξεις
Vorlesungen
Druh vyučování
σεμινάρια
Seminare
Druh vyučování
προγράμματα εκμάθησης
Tutorien
Druh vyučování
συνέδρια
Konferenzen
Druh vyučování
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Wann finden die Prüfungen statt?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Οργανώνετε και εκδρομές;
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Welche Programme bieten Sie an?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Dotaz ohledně možností financování
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
δίδακτρα
Studiengebühren
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
τα έξοδα διαβίωσής μου
Lebenshaltungskosten
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
τη φροντίδα των παιδιών
Kinderbetreuung
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Welche Stipendien gibt es?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti