rumunsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Gostaria de me matricular em uma universidade.
Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Uvést, že se chcete zapsat
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
graduação
student
Druh studia
pós-graduação
student cu diplomă
Druh studia
PhD
doctorand
Druh studia
tempo integral
cu normă întreagă
Druh studia
meio período
cu jumătate de normă
Druh studia
online
la distanță
Druh studia
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
um semestre
un semestru
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
um ano acadêmico
un an academic
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Vou receber uma proposta formal?
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
A universidade também oferece acomodação?
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
O curso também inclui um período de estágio?
Există perioadă de practică în planul de studii?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Care este nivelul de [limba] cerută?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Como é o sistema de ____________?
Cum este sistemul ____________?
Dotaz ohledně systému
crédito
de credite
Druh systému
notas
de note
Druh systému
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Qual é o estilo de ensino?
Cum este sistemul de predare?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
São _____________ ?
Sunt _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
aulas expositivas
cursuri teoretice
Druh vyučování
seminários
seminarii
Druh vyučování
tutoriais
tutoriale
Druh vyučování
conferências
conferințe
Druh vyučování
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Quando acontecem as provas?
Când se susșine sesiunea de examene?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Há um complexo esportivo aqui?
Are universitatea centru sportiv?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Quais línguas posso estudar em sua escola?
Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Quais são as comodidades da escola?
Ce facilitări oferă centrul?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Vocês também organizam excursões?
Organizați excursii de asemenea?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Quais programas vocês oferecem?
Ce programă oferiți?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Dotaz ohledně možností financování
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
mensalidades
taxă de școlarizare
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
despesas de subsistência
întreținere
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
cuidados infantis
îngrijire copii minori
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti