korejsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Gostaria de me matricular em uma universidade.
Uvést, že se chcete zapsat
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
graduação
Druh studia
pós-graduação
Druh studia
PhD
Druh studia
tempo integral
Druh studia
meio período
Druh studia
online
Druh studia
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
um semestre
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
um ano acadêmico
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Vou receber uma proposta formal?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
A universidade também oferece acomodação?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
O curso também inclui um período de estágio?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Como é o sistema de ____________?
Dotaz ohledně systému
crédito
Druh systému
notas
Druh systému
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Qual é o estilo de ensino?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
São _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
aulas expositivas
Druh vyučování
seminários
Druh vyučování
tutoriais
Druh vyučování
conferências
Druh vyučování
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Quando acontecem as provas?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Há um complexo esportivo aqui?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Quais línguas posso estudar em sua escola?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Quais são as comodidades da escola?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Vocês também organizam excursões?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Quais programas vocês oferecem?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Dotaz ohledně možností financování
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
mensalidades
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
despesas de subsistência
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
cuidados infantis
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti