finsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Gostaria de me matricular em uma universidade.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Uvést, že se chcete zapsat
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Haluan hakea ________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
graduação
kandidaatin ohjelmaan
Druh studia
pós-graduação
jatko-opintoihin
Druh studia
PhD
tohtorin ohjelmaan
Druh studia
tempo integral
täysiaikaiseen ohjelmaan
Druh studia
meio período
osa-aikaiseen ohjelmaan
Druh studia
online
verkossa käytävään ohjelmaan
Druh studia
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
um semestre
lukukauden
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
um ano acadêmico
lukuvuoden
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Vou receber uma proposta formal?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
A universidade também oferece acomodação?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
O curso também inclui um período de estágio?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Como é o sistema de ____________?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Dotaz ohledně systému
crédito
opintopiste
Druh systému
notas
arvosana
Druh systému
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Qual é o estilo de ensino?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
São _____________ ?
Onko teillä ________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
aulas expositivas
luentoja
Druh vyučování
seminários
seminaareja
Druh vyučování
tutoriais
pienryhmäopetusta
Druh vyučování
conferências
konferensseja
Druh vyučování
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Quando acontecem as provas?
Koska tentit ovat?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Há um complexo esportivo aqui?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Quais línguas posso estudar em sua escola?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Quais são as comodidades da escola?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Vocês também organizam excursões?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Quais programas vocês oferecem?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Dotaz ohledně možností financování
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
mensalidades
lukukausimaksut
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
despesas de subsistência
elinkustannukseni
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
cuidados infantis
lastenhoito
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti