česky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Gostaria de me matricular em uma universidade.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Uvést, že se chcete zapsat
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
graduação
bakalářské studium
Druh studia
pós-graduação
postgraduální studium
Druh studia
PhD
doktorské studium
Druh studia
tempo integral
prezenční studium
Druh studia
meio período
kombinované studium
Druh studia
online
online
Druh studia
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
um semestre
(jeden) semestr
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
um ano acadêmico
celý akademický rok
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Vou receber uma proposta formal?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
A universidade também oferece acomodação?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
O curso também inclui um período de estágio?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Musím jako výměnný student platit školné?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Como é o sistema de ____________?
Jaký je ____________ systém?
Dotaz ohledně systému
crédito
kredity
Druh systému
notas
známkování
Druh systému
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Qual é o estilo de ensino?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
São _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
aulas expositivas
přednášky
Druh vyučování
seminários
semináře
Druh vyučování
tutoriais
konsultace
Druh vyučování
conferências
konference
Druh vyučování
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Quando acontecem as provas?
Kdy jsou zkoušky?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Há um complexo esportivo aqui?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Quais línguas posso estudar em sua escola?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Quais são as comodidades da escola?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Vocês também organizam excursões?
Pořádáte exkurze?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Quais programas vocês oferecem?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Dotaz ohledně možností financování
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
mensalidades
školné
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
despesas de subsistência
životní náklady
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
cuidados infantis
péče o dítě
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti