anglicky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Gostaria de me matricular em uma universidade.
I would like to enroll at a university.
Uvést, že se chcete zapsat
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
I want to apply for _____________ course.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
graduação
an undergraduate
Druh studia
pós-graduação
a postgraduate
Druh studia
PhD
a PhD
Druh studia
tempo integral
a full-time
Druh studia
meio período
a part-time
Druh studia
online
an online
Druh studia
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
I would like to study at your university for ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
um semestre
a semester
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
um ano acadêmico
an academic year
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
What are the work restrictions for students?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
What are the entry requirements of the university?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Vou receber uma proposta formal?
Are you going to send me a formal offer?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
A universidade também oferece acomodação?
Does the university guarantee accommodation as well?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
O curso também inclui um período de estágio?
Does the course involve an internship as well?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
How can I track the progress of my application?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
What are the [language] language requirements?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Como é o sistema de ____________?
What is the ____________ system like?
Dotaz ohledně systému
crédito
credit
Druh systému
notas
marking
Druh systému
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Qual é o estilo de ensino?
What is the teaching style like?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
São _____________ ?
Are there _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
aulas expositivas
lectures
Druh vyučování
seminários
seminars
Druh vyučování
tutoriais
tutorials
Druh vyučování
conferências
conferences
Druh vyučování
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
What courses are offered by summer schools?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Quando acontecem as provas?
When are the exams held?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Where can I find information about all the courses available?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Há um complexo esportivo aqui?
Is there a university sports center?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
How can I join student societies?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
What are the estimated living costs in [city]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Quais línguas posso estudar em sua escola?
What languages can I study at your school?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Is there a placement test to assess my level?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Do you have a detailed description of the course?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Qual é o número máximo de alunos por classe?
What is the maximum number of students in a class?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Quais são as comodidades da escola?
What facilities are there in your school?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Vocês também organizam excursões?
Do you also arrange excursions?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Quais programas vocês oferecem?
What programs do you offer?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
I am here to inquire about funding opportunities.
Dotaz ohledně možností financování
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Which bodies can fund my studies?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
I need financial help for ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
mensalidades
tuition fees
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
despesas de subsistência
my living expenses
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
cuidados infantis
childcare
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
What kinds of scholarships are available?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
I would like to validate my degree certificate in [country].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Where can I get a certificate of equivalency?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti