španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Uvést, že se chcete zapsat
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Me quiero matricular _______________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
studia licencjackie
en un grado
Druh studia
studia magisterskie
en un posgrado
Druh studia
studia doktoranckie
en un doctorado
Druh studia
studia dzienne
a tiempo completo
Druh studia
studia zaoczne
a tiempo parcial
Druh studia
studia przez internet
a distancia
Druh studia
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
(jeden) semestr
un semestre
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
cały rok akademicki
un curso académico
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Jak działa system ______ ?
¿Cómo es el sistema _____________?
Dotaz ohledně systému
punktowy
de créditos
Druh systému
oceniania
de notas
Druh systému
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
¿Hay ______________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
wykłady
clases teóricas
Druh vyučování
ćwiczenia/seminaria
seminarios
Druh vyučování
konsultacje
tutorías
Druh vyučování
konferencje
conferencias
Druh vyučování
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Kiedy odbywają się egzaminy?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
¿Hay pruebas de nivel?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Jak liczne są grupy?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Czy szkoła organizuje wycieczki?
¿Organizan también excursiones?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
¿Qué programas ofertan?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Dotaz ohledně možností financování
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
matrícula
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
gastos personales
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
manutención de hijos menores
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
¿Qué becas puedo solicitar?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti