nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Uvést, že se chcete zapsat
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
studia licencjackie
een bacheloropleiding
Druh studia
studia magisterskie
een postgraduaat
Druh studia
studia doktoranckie
een doctoraat
Druh studia
studia dzienne
een voltijdse opleiding
Druh studia
studia zaoczne
een deeltijdse opleiding
Druh studia
studia przez internet
een online cursus
Druh studia
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
(jeden) semestr
een semester
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
cały rok akademicki
een academisch jaar
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Jak działa system ______ ?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Dotaz ohledně systému
punktowy
creditsysteem
Druh systému
oceniania
beoordelingssysteem
Druh systému
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Zijn er _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
wykłady
lezingen
Druh vyučování
ćwiczenia/seminaria
seminars
Druh vyučování
konsultacje
tutorials
Druh vyučování
konferencje
conferenties
Druh vyučování
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Kiedy odbywają się egzaminy?
Wanneer worden de examens gehouden?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Jak liczne są grupy?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Organiseren jullie ook excursies?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Welke programma's bieden jullie aan?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Dotaz ohledně možností financování
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
inschrijvingsgeld
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
kosten voor levensonderhoud
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
kinderopvang
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti