německy | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Uvést, že se chcete zapsat
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
studia licencjackie
Grundkurs
Druh studia
studia magisterskie
Aufbaukurs
Druh studia
studia doktoranckie
Doktorandenkurs
Druh studia
studia dzienne
Vollzeitkurs
Druh studia
studia zaoczne
Teilzeitkurs
Druh studia
studia przez internet
Onlinekurs
Druh studia
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
(jeden) semestr
ein Semester
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
cały rok akademicki
ein Studienjahr
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Jak działa system ______ ?
Wie funktioniert das__________?
Dotaz ohledně systému
punktowy
Kreditsystem
Druh systému
oceniania
Benotungssystem
Druh systému
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Gibt es_____________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
wykłady
Vorlesungen
Druh vyučování
ćwiczenia/seminaria
Seminare
Druh vyučování
konsultacje
Tutorien
Druh vyučování
konferencje
Konferenzen
Druh vyučování
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Kiedy odbywają się egzaminy?
Wann finden die Prüfungen statt?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Jak liczne są grupy?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Welche Programme bieten Sie an?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Dotaz ohledně možností financování
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Studiengebühren
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Lebenshaltungskosten
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Kinderbetreuung
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Welche Stipendien gibt es?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti