italsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Vorrei iscrivermi all'università.
Uvést, že se chcete zapsat
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
studia licencjackie
di laurea triennale
Druh studia
studia magisterskie
di laurea magistrale
Druh studia
studia doktoranckie
di dottorato
Druh studia
studia dzienne
a tempo pieno
Druh studia
studia zaoczne
part-time
Druh studia
studia przez internet
online
Druh studia
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
(jeden) semestr
un semestre
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
cały rok akademicki
un anno accademico
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Jak działa system ______ ?
Come funziona il sistema di __________?
Dotaz ohledně systému
punktowy
crediti
Druh systému
oceniania
valutazione
Druh systému
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Ci sono _______________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
wykłady
lezioni frontali
Druh vyučování
ćwiczenia/seminaria
seminari
Druh vyučování
konsultacje
esercitazioni
Druh vyučování
konferencje
conferenze
Druh vyučování
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Kiedy odbywają się egzaminy?
Quando si svolgono gli esami?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
C'è un centro sportivo universitario?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Jak liczne są grupy?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Organizzate delle escursioni?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Che programmi offrite?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Dotaz ohledně možností financování
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
le tasse universitarie
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
le spese di sostentamento
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
i servizi per l'infanzia
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti