švédsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Uvést, že se chcete zapsat
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
een bacheloropleiding
kandidatkurs
Druh studia
een postgraduaat
avancerad kurs
Druh studia
een doctoraat
doktorandkurs
Druh studia
een voltijdse opleiding
fulltidskurs
Druh studia
een deeltijdse opleiding
deltidskurs
Druh studia
een online cursus
onlinekurs
Druh studia
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
een semester
en termin
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
een academisch jaar
ett läsår
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Garanterar universitetet boende?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Vilka är språkkraven?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Hoe werkt het ____________ systeem?
Hur fungerar _______ ?
Dotaz ohledně systému
creditsysteem
poängsystemet
Druh systému
beoordelingssysteem
betygssättningen
Druh systému
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Hur är undervisningen?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Zijn er _____________ ?
Finns det _______?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lezingen
föreläsningar
Druh vyučování
seminars
seminarier
Druh vyučování
tutorials
handledning
Druh vyučování
conferenties
konferenser
Druh vyučování
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Wanneer worden de examens gehouden?
När är tentaperioderna?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Organiseren jullie ook excursies?
Arrangerar skolan också utflykter?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Welke programma's bieden jullie aan?
Vilka program erbjuds?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Dotaz ohledně možností financování
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
inschrijvingsgeld
skolavgifter
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
kosten voor levensonderhoud
mina levnadskostnader
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
kinderopvang
barnomsorg
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Vilka typer av stipendier finns det?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti