maďarsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Uvést, že se chcete zapsat
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
een bacheloropleiding
alapképzés
Druh studia
een postgraduaat
mesterképzés
Druh studia
een doctoraat
PhD
Druh studia
een voltijdse opleiding
nappali tagozatos
Druh studia
een deeltijdse opleiding
részidős
Druh studia
een online cursus
online
Druh studia
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
een semester
egy szemeszter
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
een academisch jaar
egy év
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Az egyetem biztosít szállást is?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Bevat de cursus ook een stageperiode?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Hoe werkt het ____________ systeem?
Milyen a ____________ rendszer?
Dotaz ohledně systému
creditsysteem
kredit
Druh systému
beoordelingssysteem
osztályzási
Druh systému
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Milyen a tanítás stílusa?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Zijn er _____________ ?
Vannak_____________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lezingen
előadások
Druh vyučování
seminars
szemináriumok
Druh vyučování
tutorials
oktatói órák
Druh vyučování
conferenties
konferenciák
Druh vyučování
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Wanneer worden de examens gehouden?
Mikor vannak a vizsgák?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Van az egyetemen sportközpont?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Van szintfelmérő teszt?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Organiseren jullie ook excursies?
Kirándulásokat is szerveznek?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Welke programma's bieden jullie aan?
Milyen programokat nyújtanak?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Dotaz ohledně možností financování
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
inschrijvingsgeld
tandíj
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
kosten voor levensonderhoud
megélhetési költségek
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
kinderopvang
gyermekellátás
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti