finsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Uvést, že se chcete zapsat
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Haluan hakea ________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
een bacheloropleiding
kandidaatin ohjelmaan
Druh studia
een postgraduaat
jatko-opintoihin
Druh studia
een doctoraat
tohtorin ohjelmaan
Druh studia
een voltijdse opleiding
täysiaikaiseen ohjelmaan
Druh studia
een deeltijdse opleiding
osa-aikaiseen ohjelmaan
Druh studia
een online cursus
verkossa käytävään ohjelmaan
Druh studia
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
een semester
lukukauden
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
een academisch jaar
lukuvuoden
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Hoe werkt het ____________ systeem?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Dotaz ohledně systému
creditsysteem
opintopiste
Druh systému
beoordelingssysteem
arvosana
Druh systému
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Zijn er _____________ ?
Onko teillä ________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lezingen
luentoja
Druh vyučování
seminars
seminaareja
Druh vyučování
tutorials
pienryhmäopetusta
Druh vyučování
conferenties
konferensseja
Druh vyučování
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Wanneer worden de examens gehouden?
Koska tentit ovat?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Organiseren jullie ook excursies?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Welke programma's bieden jullie aan?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Dotaz ohledně možností financování
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
inschrijvingsgeld
lukukausimaksut
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
kosten voor levensonderhoud
elinkustannukseni
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
kinderopvang
lastenhoito
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti