anglicky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
I would like to enroll at a university.
Uvést, že se chcete zapsat
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
I want to apply for _____________ course.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
een bacheloropleiding
an undergraduate
Druh studia
een postgraduaat
a postgraduate
Druh studia
een doctoraat
a PhD
Druh studia
een voltijdse opleiding
a full-time
Druh studia
een deeltijdse opleiding
a part-time
Druh studia
een online cursus
an online
Druh studia
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
I would like to study at your university for ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
een semester
a semester
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
een academisch jaar
an academic year
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
What are the work restrictions for students?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
What are the entry requirements of the university?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Are you going to send me a formal offer?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Does the university guarantee accommodation as well?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Does the course involve an internship as well?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
How can I track the progress of my application?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
What are the [language] language requirements?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Hoe werkt het ____________ systeem?
What is the ____________ system like?
Dotaz ohledně systému
creditsysteem
credit
Druh systému
beoordelingssysteem
marking
Druh systému
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Welke leermethoden worden er gebruikt?
What is the teaching style like?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Zijn er _____________ ?
Are there _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lezingen
lectures
Druh vyučování
seminars
seminars
Druh vyučování
tutorials
tutorials
Druh vyučování
conferenties
conferences
Druh vyučování
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
What courses are offered by summer schools?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Wanneer worden de examens gehouden?
When are the exams held?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Where can I find information about all the courses available?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Is there a university sports center?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
How can I join student societies?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
What are the estimated living costs in [city]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
What languages can I study at your school?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Is there a placement test to assess my level?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Do you have a detailed description of the course?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
What is the maximum number of students in a class?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
What facilities are there in your school?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Organiseren jullie ook excursies?
Do you also arrange excursions?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Welke programma's bieden jullie aan?
What programs do you offer?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
I am here to inquire about funding opportunities.
Dotaz ohledně možností financování
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Which bodies can fund my studies?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
I need financial help for ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
inschrijvingsgeld
tuition fees
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
kosten voor levensonderhoud
my living expenses
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
kinderopvang
childcare
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
What kinds of scholarships are available?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
I would like to validate my degree certificate in [country].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Where can I get a certificate of equivalency?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti