vietnamsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Uvést, že se chcete zapsat
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
Grundkurs
đại học
Druh studia
Aufbaukurs
thạc sỹ
Druh studia
Doktorandenkurs
tiến sĩ
Druh studia
Vollzeitkurs
toàn thời gian
Druh studia
Teilzeitkurs
bán thời gian
Druh studia
Onlinekurs
trực tuyến
Druh studia
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
ein Semester
một kì
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
ein Studienjahr
một năm học
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Wie funktioniert das__________?
Hệ thống _________ như thế nào?
Dotaz ohledně systému
Kreditsystem
tín chỉ
Druh systému
Benotungssystem
chấm điểm
Druh systému
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Gibt es_____________?
Có_________ hay không?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Vorlesungen
bài giảng
Druh vyučování
Seminare
hội thảo
Druh vyučování
Tutorien
hướng dẫn riêng
Druh vyučování
Konferenzen
hội nghị
Druh vyučování
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Có những khóa học mùa hè nào?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Wann finden die Prüfungen statt?
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Welche Programme bieten Sie an?
Có những chương trình nào?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Dotaz ohledně možností financování
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
Studiengebühren
học phí
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Lebenshaltungskosten
chi phí sinh hoạt
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Kinderbetreuung
chăm sóc trẻ em
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Welche Stipendien gibt es?
Có những loại học bổng nào hiện có?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti