rumunsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Uvést, že se chcete zapsat
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
Grundkurs
student
Druh studia
Aufbaukurs
student cu diplomă
Druh studia
Doktorandenkurs
doctorand
Druh studia
Vollzeitkurs
cu normă întreagă
Druh studia
Teilzeitkurs
cu jumătate de normă
Druh studia
Onlinekurs
la distanță
Druh studia
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
ein Semester
un semestru
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
ein Studienjahr
un an academic
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Există perioadă de practică în planul de studii?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Care este nivelul de [limba] cerută?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Wie funktioniert das__________?
Cum este sistemul ____________?
Dotaz ohledně systému
Kreditsystem
de credite
Druh systému
Benotungssystem
de note
Druh systému
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Cum este sistemul de predare?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Gibt es_____________?
Sunt _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Vorlesungen
cursuri teoretice
Druh vyučování
Seminare
seminarii
Druh vyučování
Tutorien
tutoriale
Druh vyučování
Konferenzen
conferințe
Druh vyučování
Welche Kurse bietet die Summer School an?
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Wann finden die Prüfungen statt?
Când se susșine sesiunea de examene?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Are universitatea centru sportiv?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Ce facilitări oferă centrul?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Organizați excursii de asemenea?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Welche Programme bieten Sie an?
Ce programă oferiți?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Dotaz ohledně možností financování
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
Studiengebühren
taxă de școlarizare
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Lebenshaltungskosten
întreținere
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Kinderbetreuung
îngrijire copii minori
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Welche Stipendien gibt es?
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti