řecky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Uvést, že se chcete zapsat
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
Grundkurs
ένα προπτυχιακό
Druh studia
Aufbaukurs
ένα μεταπτυχιακό
Druh studia
Doktorandenkurs
ένα διδακτορικό
Druh studia
Vollzeitkurs
πλήρους απασχόλησης
Druh studia
Teilzeitkurs
μερικής απασχόλησης
Druh studia
Onlinekurs
εξ αποστάσεως
Druh studia
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
ein Semester
ένα εξάμηνο
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
ein Studienjahr
ένα ακαδημαϊκό έτος
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Wie funktioniert das__________?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Dotaz ohledně systému
Kreditsystem
πόντων
Druh systému
Benotungssystem
βαθμολόγησης
Druh systému
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Gibt es_____________?
Υπάρχουν _____________ ;
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Vorlesungen
διαλέξεις
Druh vyučování
Seminare
σεμινάρια
Druh vyučování
Tutorien
προγράμματα εκμάθησης
Druh vyučování
Konferenzen
συνέδρια
Druh vyučování
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Wann finden die Prüfungen statt?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Welche Programme bieten Sie an?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Dotaz ohledně možností financování
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
Studiengebühren
δίδακτρα
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Lebenshaltungskosten
τα έξοδα διαβίωσής μου
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Kinderbetreuung
τη φροντίδα των παιδιών
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Welche Stipendien gibt es?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Dotaz, o přehledu překladatelů
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti