polsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Uvést, že se chcete zapsat
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
Grundkurs
studia licencjackie
Druh studia
Aufbaukurs
studia magisterskie
Druh studia
Doktorandenkurs
studia doktoranckie
Druh studia
Vollzeitkurs
studia dzienne
Druh studia
Teilzeitkurs
studia zaoczne
Druh studia
Onlinekurs
studia przez internet
Druh studia
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
ein Semester
(jeden) semestr
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
ein Studienjahr
cały rok akademicki
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Wie funktioniert das__________?
Jak działa system ______ ?
Dotaz ohledně systému
Kreditsystem
punktowy
Druh systému
Benotungssystem
oceniania
Druh systému
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Gibt es_____________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Vorlesungen
wykłady
Druh vyučování
Seminare
ćwiczenia/seminaria
Druh vyučování
Tutorien
konsultacje
Druh vyučování
Konferenzen
konferencje
Druh vyučování
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Wann finden die Prüfungen statt?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Jak liczne są grupy?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Welche Programme bieten Sie an?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Dotaz ohledně možností financování
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
Studiengebühren
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Lebenshaltungskosten
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Kinderbetreuung
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Welche Stipendien gibt es?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti