anglicky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
I would like to enroll at a university.
Uvést, že se chcete zapsat
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
I want to apply for _____________ course.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
Grundkurs
an undergraduate
Druh studia
Aufbaukurs
a postgraduate
Druh studia
Doktorandenkurs
a PhD
Druh studia
Vollzeitkurs
a full-time
Druh studia
Teilzeitkurs
a part-time
Druh studia
Onlinekurs
an online
Druh studia
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
I would like to study at your university for ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
ein Semester
a semester
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
ein Studienjahr
an academic year
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
What are the work restrictions for students?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
What are the entry requirements of the university?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Are you going to send me a formal offer?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Does the university guarantee accommodation as well?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Does the course involve an internship as well?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
How can I track the progress of my application?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
What are the [language] language requirements?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Wie funktioniert das__________?
What is the ____________ system like?
Dotaz ohledně systému
Kreditsystem
credit
Druh systému
Benotungssystem
marking
Druh systému
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
What is the teaching style like?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Gibt es_____________?
Are there _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Vorlesungen
lectures
Druh vyučování
Seminare
seminars
Druh vyučování
Tutorien
tutorials
Druh vyučování
Konferenzen
conferences
Druh vyučování
Welche Kurse bietet die Summer School an?
What courses are offered by summer schools?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Wann finden die Prüfungen statt?
When are the exams held?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Where can I find information about all the courses available?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Is there a university sports center?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
How can I join student societies?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
What are the estimated living costs in [city]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
What languages can I study at your school?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Is there a placement test to assess my level?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Do you have a detailed description of the course?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Wie viele Plätze hat die Klasse?
What is the maximum number of students in a class?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
What facilities are there in your school?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Do you also arrange excursions?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Welche Programme bieten Sie an?
What programs do you offer?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
I am here to inquire about funding opportunities.
Dotaz ohledně možností financování
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Which bodies can fund my studies?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
I need financial help for ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
Studiengebühren
tuition fees
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Lebenshaltungskosten
my living expenses
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Kinderbetreuung
childcare
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Welche Stipendien gibt es?
What kinds of scholarships are available?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
I would like to validate my degree certificate in [country].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Where can I get a certificate of equivalency?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti