španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Uvést, že se chcete zapsat
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Me quiero matricular _______________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
alapképzés
en un grado
Druh studia
mesterképzés
en un posgrado
Druh studia
PhD
en un doctorado
Druh studia
nappali tagozatos
a tiempo completo
Druh studia
részidős
a tiempo parcial
Druh studia
online
a distancia
Druh studia
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
egy szemeszter
un semestre
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
egy év
un curso académico
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Az egyetem biztosít szállást is?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Milyen a ____________ rendszer?
¿Cómo es el sistema _____________?
Dotaz ohledně systému
kredit
de créditos
Druh systému
osztályzási
de notas
Druh systému
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Milyen a tanítás stílusa?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Vannak_____________?
¿Hay ______________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
előadások
clases teóricas
Druh vyučování
szemináriumok
seminarios
Druh vyučování
oktatói órák
tutorías
Druh vyučování
konferenciák
conferencias
Druh vyučování
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Mikor vannak a vizsgák?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Van az egyetemen sportközpont?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Mik a megélhetési költségek [városban]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Van szintfelmérő teszt?
¿Hay pruebas de nivel?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Kirándulásokat is szerveznek?
¿Organizan también excursiones?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Milyen programokat nyújtanak?
¿Qué programas ofertan?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Dotaz ohledně možností financování
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
tandíj
matrícula
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
megélhetési költségek
gastos personales
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
gyermekellátás
manutención de hijos menores
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
¿Qué becas puedo solicitar?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti