řecky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Uvést, že se chcete zapsat
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
alapképzés
ένα προπτυχιακό
Druh studia
mesterképzés
ένα μεταπτυχιακό
Druh studia
PhD
ένα διδακτορικό
Druh studia
nappali tagozatos
πλήρους απασχόλησης
Druh studia
részidős
μερικής απασχόλησης
Druh studia
online
εξ αποστάσεως
Druh studia
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
egy szemeszter
ένα εξάμηνο
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
egy év
ένα ακαδημαϊκό έτος
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Az egyetem biztosít szállást is?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Milyen a ____________ rendszer?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Dotaz ohledně systému
kredit
πόντων
Druh systému
osztályzási
βαθμολόγησης
Druh systému
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Milyen a tanítás stílusa?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Vannak_____________?
Υπάρχουν _____________ ;
Dotaz ohledně vyučovacích metod
előadások
διαλέξεις
Druh vyučování
szemináriumok
σεμινάρια
Druh vyučování
oktatói órák
προγράμματα εκμάθησης
Druh vyučování
konferenciák
συνέδρια
Druh vyučování
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Mikor vannak a vizsgák?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Van az egyetemen sportközpont?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Van szintfelmérő teszt?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Kirándulásokat is szerveznek?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Milyen programokat nyújtanak?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Dotaz ohledně možností financování
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
tandíj
δίδακτρα
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
megélhetési költségek
τα έξοδα διαβίωσής μου
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
gyermekellátás
τη φροντίδα των παιδιών
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Dotaz, o přehledu překladatelů
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti