nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Uvést, že se chcete zapsat
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
alapképzés
een bacheloropleiding
Druh studia
mesterképzés
een postgraduaat
Druh studia
PhD
een doctoraat
Druh studia
nappali tagozatos
een voltijdse opleiding
Druh studia
részidős
een deeltijdse opleiding
Druh studia
online
een online cursus
Druh studia
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
egy szemeszter
een semester
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
egy év
een academisch jaar
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Az egyetem biztosít szállást is?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Milyen a ____________ rendszer?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Dotaz ohledně systému
kredit
creditsysteem
Druh systému
osztályzási
beoordelingssysteem
Druh systému
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Milyen a tanítás stílusa?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Vannak_____________?
Zijn er _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
előadások
lezingen
Druh vyučování
szemináriumok
seminars
Druh vyučování
oktatói órák
tutorials
Druh vyučování
konferenciák
conferenties
Druh vyučování
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Mikor vannak a vizsgák?
Wanneer worden de examens gehouden?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Van az egyetemen sportközpont?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Van szintfelmérő teszt?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Kirándulásokat is szerveznek?
Organiseren jullie ook excursies?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Milyen programokat nyújtanak?
Welke programma's bieden jullie aan?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Dotaz ohledně možností financování
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
tandíj
inschrijvingsgeld
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
megélhetési költségek
kosten voor levensonderhoud
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
gyermekellátás
kinderopvang
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti