italsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Vorrei iscrivermi all'università.
Uvést, že se chcete zapsat
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
alapképzés
di laurea triennale
Druh studia
mesterképzés
di laurea magistrale
Druh studia
PhD
di dottorato
Druh studia
nappali tagozatos
a tempo pieno
Druh studia
részidős
part-time
Druh studia
online
online
Druh studia
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
egy szemeszter
un semestre
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
egy év
un anno accademico
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Az egyetem biztosít szállást is?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Milyen a ____________ rendszer?
Come funziona il sistema di __________?
Dotaz ohledně systému
kredit
crediti
Druh systému
osztályzási
valutazione
Druh systému
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Milyen a tanítás stílusa?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Vannak_____________?
Ci sono _______________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
előadások
lezioni frontali
Druh vyučování
szemináriumok
seminari
Druh vyučování
oktatói órák
esercitazioni
Druh vyučování
konferenciák
conferenze
Druh vyučování
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Mikor vannak a vizsgák?
Quando si svolgono gli esami?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Van az egyetemen sportközpont?
C'è un centro sportivo universitario?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Van szintfelmérő teszt?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Kirándulásokat is szerveznek?
Organizzate delle escursioni?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Milyen programokat nyújtanak?
Che programmi offrite?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Dotaz ohledně možností financování
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
tandíj
le tasse universitarie
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
megélhetési költségek
le spese di sostentamento
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
gyermekellátás
i servizi per l'infanzia
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti