česky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Uvést, že se chcete zapsat
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
alapképzés
bakalářské studium
Druh studia
mesterképzés
postgraduální studium
Druh studia
PhD
doktorské studium
Druh studia
nappali tagozatos
prezenční studium
Druh studia
részidős
kombinované studium
Druh studia
online
online
Druh studia
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
egy szemeszter
(jeden) semestr
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
egy év
celý akademický rok
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Az egyetem biztosít szállást is?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Musím jako výměnný student platit školné?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Milyen a ____________ rendszer?
Jaký je ____________ systém?
Dotaz ohledně systému
kredit
kredity
Druh systému
osztályzási
známkování
Druh systému
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Milyen a tanítás stílusa?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Vannak_____________?
Jsou tam _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
előadások
přednášky
Druh vyučování
szemináriumok
semináře
Druh vyučování
oktatói órák
konsultace
Druh vyučování
konferenciák
konference
Druh vyučování
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Mikor vannak a vizsgák?
Kdy jsou zkoušky?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Van az egyetemen sportközpont?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Van szintfelmérő teszt?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Kirándulásokat is szerveznek?
Pořádáte exkurze?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Milyen programokat nyújtanak?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Dotaz ohledně možností financování
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
tandíj
školné
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
megélhetési költségek
životní náklady
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
gyermekellátás
péče o dítě
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti