turecky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Vorrei iscrivermi all'università.
Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Uvést, že se chcete zapsat
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
_____________ ders almak istiyorum.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
di laurea triennale
lisans seviyesinde
Druh studia
di laurea magistrale
lisans üstü seviyesinde
Druh studia
di dottorato
doktora seviyesinde
Druh studia
a tempo pieno
tam zamanlı
Druh studia
part-time
yarı zamanlı
Druh studia
online
çevrimiçi
Druh studia
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
un semestre
bir dönem
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
un anno accademico
bir akademik yıl
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Mi invierete una lettera di ammissione?
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
L'università garantisce anche l'alloggio?
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Che livello di [lingua] è richiesto?
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Come funziona il sistema di __________?
____________ sistemi nasıl işliyor?
Dotaz ohledně systému
crediti
kredi
Druh systému
valutazione
notlama
Druh systému
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Ci sono _______________?
_____________ var mı?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lezioni frontali
ders
Druh vyučování
seminari
seminer
Druh vyučování
esercitazioni
uygulamalı ders
Druh vyučování
conferenze
konferanslar
Druh vyučování
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Yaz okulunda hangi dersler var?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Quando si svolgono gli esami?
Sınavlar ne zaman?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
C'è un centro sportivo universitario?
Üniversitede spor merkezi var mı?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Qual è il costo della vita a [città]?
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Seviye belirleme sınavı var mı?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Organizzate delle escursioni?
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Che programmi offrite?
Hangi programları sunuyorsunuz?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Dotaz ohledně možností financování
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
le tasse universitarie
harçlar
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
le spese di sostentamento
yaşam giderleri
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
i servizi per l'infanzia
çocuk bakımı
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Ne tür burslar mevcut?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti