švédsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Vorrei iscrivermi all'università.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Uvést, že se chcete zapsat
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
di laurea triennale
kandidatkurs
Druh studia
di laurea magistrale
avancerad kurs
Druh studia
di dottorato
doktorandkurs
Druh studia
a tempo pieno
fulltidskurs
Druh studia
part-time
deltidskurs
Druh studia
online
onlinekurs
Druh studia
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
un semestre
en termin
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
un anno accademico
ett läsår
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Mi invierete una lettera di ammissione?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
L'università garantisce anche l'alloggio?
Garanterar universitetet boende?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Che livello di [lingua] è richiesto?
Vilka är språkkraven?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Come funziona il sistema di __________?
Hur fungerar _______ ?
Dotaz ohledně systému
crediti
poängsystemet
Druh systému
valutazione
betygssättningen
Druh systému
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Hur är undervisningen?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Ci sono _______________?
Finns det _______?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lezioni frontali
föreläsningar
Druh vyučování
seminari
seminarier
Druh vyučování
esercitazioni
handledning
Druh vyučování
conferenze
konferenser
Druh vyučování
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Quando si svolgono gli esami?
När är tentaperioderna?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
C'è un centro sportivo universitario?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Qual è il costo della vita a [città]?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Organizzate delle escursioni?
Arrangerar skolan också utflykter?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Che programmi offrite?
Vilka program erbjuds?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Dotaz ohledně možností financování
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
le tasse universitarie
skolavgifter
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
le spese di sostentamento
mina levnadskostnader
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
i servizi per l'infanzia
barnomsorg
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Vilka typer av stipendier finns det?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti