rumunsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Vorrei iscrivermi all'università.
Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Uvést, že se chcete zapsat
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
di laurea triennale
student
Druh studia
di laurea magistrale
student cu diplomă
Druh studia
di dottorato
doctorand
Druh studia
a tempo pieno
cu normă întreagă
Druh studia
part-time
cu jumătate de normă
Druh studia
online
la distanță
Druh studia
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
un semestre
un semestru
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
un anno accademico
un an academic
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Mi invierete una lettera di ammissione?
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
L'università garantisce anche l'alloggio?
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Există perioadă de practică în planul de studii?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Che livello di [lingua] è richiesto?
Care este nivelul de [limba] cerută?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Come funziona il sistema di __________?
Cum este sistemul ____________?
Dotaz ohledně systému
crediti
de credite
Druh systému
valutazione
de note
Druh systému
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Cum este sistemul de predare?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Ci sono _______________?
Sunt _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lezioni frontali
cursuri teoretice
Druh vyučování
seminari
seminarii
Druh vyučování
esercitazioni
tutoriale
Druh vyučování
conferenze
conferințe
Druh vyučování
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Quando si svolgono gli esami?
Când se susșine sesiunea de examene?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
C'è un centro sportivo universitario?
Are universitatea centru sportiv?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Qual è il costo della vita a [città]?
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Ce facilitări oferă centrul?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Organizzate delle escursioni?
Organizați excursii de asemenea?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Che programmi offrite?
Ce programă oferiți?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Dotaz ohledně možností financování
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
le tasse universitarie
taxă de școlarizare
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
le spese di sostentamento
întreținere
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
i servizi per l'infanzia
îngrijire copii minori
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti