polsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Vorrei iscrivermi all'università.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Uvést, že se chcete zapsat
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
di laurea triennale
studia licencjackie
Druh studia
di laurea magistrale
studia magisterskie
Druh studia
di dottorato
studia doktoranckie
Druh studia
a tempo pieno
studia dzienne
Druh studia
part-time
studia zaoczne
Druh studia
online
studia przez internet
Druh studia
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
un semestre
(jeden) semestr
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
un anno accademico
cały rok akademicki
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Mi invierete una lettera di ammissione?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
L'università garantisce anche l'alloggio?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Che livello di [lingua] è richiesto?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Come funziona il sistema di __________?
Jak działa system ______ ?
Dotaz ohledně systému
crediti
punktowy
Druh systému
valutazione
oceniania
Druh systému
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Ci sono _______________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lezioni frontali
wykłady
Druh vyučování
seminari
ćwiczenia/seminaria
Druh vyučování
esercitazioni
konsultacje
Druh vyučování
conferenze
konferencje
Druh vyučování
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Quando si svolgono gli esami?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
C'è un centro sportivo universitario?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Qual è il costo della vita a [città]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Jak liczne są grupy?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Organizzate delle escursioni?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Che programmi offrite?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Dotaz ohledně možností financování
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
le tasse universitarie
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
le spese di sostentamento
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
i servizi per l'infanzia
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti