německy | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Vorrei iscrivermi all'università.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Uvést, že se chcete zapsat
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
di laurea triennale
Grundkurs
Druh studia
di laurea magistrale
Aufbaukurs
Druh studia
di dottorato
Doktorandenkurs
Druh studia
a tempo pieno
Vollzeitkurs
Druh studia
part-time
Teilzeitkurs
Druh studia
online
Onlinekurs
Druh studia
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
un semestre
ein Semester
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
un anno accademico
ein Studienjahr
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Mi invierete una lettera di ammissione?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
L'università garantisce anche l'alloggio?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Che livello di [lingua] è richiesto?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Come funziona il sistema di __________?
Wie funktioniert das__________?
Dotaz ohledně systému
crediti
Kreditsystem
Druh systému
valutazione
Benotungssystem
Druh systému
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Ci sono _______________?
Gibt es_____________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lezioni frontali
Vorlesungen
Druh vyučování
seminari
Seminare
Druh vyučování
esercitazioni
Tutorien
Druh vyučování
conferenze
Konferenzen
Druh vyučování
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Quando si svolgono gli esami?
Wann finden die Prüfungen statt?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
C'è un centro sportivo universitario?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Qual è il costo della vita a [città]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Organizzate delle escursioni?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Che programmi offrite?
Welche Programme bieten Sie an?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Dotaz ohledně možností financování
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
le tasse universitarie
Studiengebühren
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
le spese di sostentamento
Lebenshaltungskosten
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
i servizi per l'infanzia
Kinderbetreuung
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Welche Stipendien gibt es?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti