maďarsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Vorrei iscrivermi all'università.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Uvést, že se chcete zapsat
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
di laurea triennale
alapképzés
Druh studia
di laurea magistrale
mesterképzés
Druh studia
di dottorato
PhD
Druh studia
a tempo pieno
nappali tagozatos
Druh studia
part-time
részidős
Druh studia
online
online
Druh studia
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
un semestre
egy szemeszter
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
un anno accademico
egy év
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Mi invierete una lettera di ammissione?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
L'università garantisce anche l'alloggio?
Az egyetem biztosít szállást is?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Che livello di [lingua] è richiesto?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Come funziona il sistema di __________?
Milyen a ____________ rendszer?
Dotaz ohledně systému
crediti
kredit
Druh systému
valutazione
osztályzási
Druh systému
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Milyen a tanítás stílusa?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Ci sono _______________?
Vannak_____________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lezioni frontali
előadások
Druh vyučování
seminari
szemináriumok
Druh vyučování
esercitazioni
oktatói órák
Druh vyučování
conferenze
konferenciák
Druh vyučování
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Quando si svolgono gli esami?
Mikor vannak a vizsgák?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
C'è un centro sportivo universitario?
Van az egyetemen sportközpont?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Qual è il costo della vita a [città]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Van szintfelmérő teszt?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Organizzate delle escursioni?
Kirándulásokat is szerveznek?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Che programmi offrite?
Milyen programokat nyújtanak?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Dotaz ohledně možností financování
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
le tasse universitarie
tandíj
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
le spese di sostentamento
megélhetési költségek
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
i servizi per l'infanzia
gyermekellátás
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti