korejsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Vorrei iscrivermi all'università.
Uvést, že se chcete zapsat
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
di laurea triennale
Druh studia
di laurea magistrale
Druh studia
di dottorato
Druh studia
a tempo pieno
Druh studia
part-time
Druh studia
online
Druh studia
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
un semestre
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
un anno accademico
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Mi invierete una lettera di ammissione?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
L'università garantisce anche l'alloggio?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Che livello di [lingua] è richiesto?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Come funziona il sistema di __________?
Dotaz ohledně systému
crediti
Druh systému
valutazione
Druh systému
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Ci sono _______________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lezioni frontali
Druh vyučování
seminari
Druh vyučování
esercitazioni
Druh vyučování
conferenze
Druh vyučování
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Quando si svolgono gli esami?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
C'è un centro sportivo universitario?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Qual è il costo della vita a [città]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Organizzate delle escursioni?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Che programmi offrite?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Dotaz ohledně možností financování
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
le tasse universitarie
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
le spese di sostentamento
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
i servizi per l'infanzia
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti