finsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Vorrei iscrivermi all'università.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Uvést, že se chcete zapsat
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Haluan hakea ________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
di laurea triennale
kandidaatin ohjelmaan
Druh studia
di laurea magistrale
jatko-opintoihin
Druh studia
di dottorato
tohtorin ohjelmaan
Druh studia
a tempo pieno
täysiaikaiseen ohjelmaan
Druh studia
part-time
osa-aikaiseen ohjelmaan
Druh studia
online
verkossa käytävään ohjelmaan
Druh studia
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
un semestre
lukukauden
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
un anno accademico
lukuvuoden
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Mi invierete una lettera di ammissione?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
L'università garantisce anche l'alloggio?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Che livello di [lingua] è richiesto?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Come funziona il sistema di __________?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Dotaz ohledně systému
crediti
opintopiste
Druh systému
valutazione
arvosana
Druh systému
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Ci sono _______________?
Onko teillä ________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lezioni frontali
luentoja
Druh vyučování
seminari
seminaareja
Druh vyučování
esercitazioni
pienryhmäopetusta
Druh vyučování
conferenze
konferensseja
Druh vyučování
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Quando si svolgono gli esami?
Koska tentit ovat?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
C'è un centro sportivo universitario?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Qual è il costo della vita a [città]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Organizzate delle escursioni?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Che programmi offrite?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Dotaz ohledně možností financování
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
le tasse universitarie
lukukausimaksut
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
le spese di sostentamento
elinkustannukseni
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
i servizi per l'infanzia
lastenhoito
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti