čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Vorrei iscrivermi all'università.
我想要进入大学学习。
Uvést, že se chcete zapsat
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
我想要申请______________课程。
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
di laurea triennale
本科生
Druh studia
di laurea magistrale
研究生
Druh studia
di dottorato
博士生
Druh studia
a tempo pieno
全日制
Druh studia
part-time
非全日
Druh studia
online
网上课程
Druh studia
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
我想要在这所大学学习___________。
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
un semestre
一学期
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
un anno accademico
一学年
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
请问学生工作有什么限制?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
我需要提供材料原件还是复印件?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
请问该所大学的入学要求是什么?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Mi invierete una lettera di ammissione?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
L'università garantisce anche l'alloggio?
请问大学能保证我的住宿吗?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
课程内容涵盖实习吗?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Che livello di [lingua] è richiesto?
对【语言】的要求是什么?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Come funziona il sistema di __________?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Dotaz ohledně systému
crediti
学分制
Druh systému
valutazione
打分制
Druh systému
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Quali sono i metodi d'insegnamento?
这里的教学风格是什么样的?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Ci sono _______________?
这里有_____________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lezioni frontali
讲座
Druh vyučování
seminari
研讨会
Druh vyučování
esercitazioni
个别辅导
Druh vyučování
conferenze
会议
Druh vyučování
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
暑期学校提供哪些课程呢?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Quando si svolgono gli esami?
考试何时举行?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
C'è un centro sportivo universitario?
大学里有体育馆吗?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Come posso unirmi ai club studenteschi?
我如何加入学生组织?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Qual è il costo della vita a [città]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
我在这里可以学习什么语言?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
有没有水平测试来评估我的水平?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
您有课程的详细介绍吗?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
一个班级里最多有多少个学生?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
贵校都有哪些设施?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Organizzate delle escursioni?
请问你们安排郊游吗?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Che programmi offrite?
你们提供哪些项目呢?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
我想了解关于助学金的信息。
Dotaz ohledně možností financování
Quali enti possono finanziare i miei studi?
有哪些组织可以资助我的学习?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
我需要 ____________的财政补贴。
Uvést, že potřebujete finanční podporu
le tasse universitarie
学费
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
le spese di sostentamento
生活费用
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
i servizi per l'infanzia
儿童托管
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
请问有哪些奖学金?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti