česky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Vorrei iscrivermi all'università.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Uvést, že se chcete zapsat
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
di laurea triennale
bakalářské studium
Druh studia
di laurea magistrale
postgraduální studium
Druh studia
di dottorato
doktorské studium
Druh studia
a tempo pieno
prezenční studium
Druh studia
part-time
kombinované studium
Druh studia
online
online
Druh studia
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
un semestre
(jeden) semestr
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
un anno accademico
celý akademický rok
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Mi invierete una lettera di ammissione?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
L'università garantisce anche l'alloggio?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Musím jako výměnný student platit školné?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Che livello di [lingua] è richiesto?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Come funziona il sistema di __________?
Jaký je ____________ systém?
Dotaz ohledně systému
crediti
kredity
Druh systému
valutazione
známkování
Druh systému
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Ci sono _______________?
Jsou tam _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lezioni frontali
přednášky
Druh vyučování
seminari
semináře
Druh vyučování
esercitazioni
konsultace
Druh vyučování
conferenze
konference
Druh vyučování
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Quando si svolgono gli esami?
Kdy jsou zkoušky?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
C'è un centro sportivo universitario?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Qual è il costo della vita a [città]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Organizzate delle escursioni?
Pořádáte exkurze?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Che programmi offrite?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Dotaz ohledně možností financování
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
le tasse universitarie
školné
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
le spese di sostentamento
životní náklady
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
i servizi per l'infanzia
péče o dítě
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti