anglicky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Vorrei iscrivermi all'università.
I would like to enroll at a university.
Uvést, že se chcete zapsat
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
I want to apply for _____________ course.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
di laurea triennale
an undergraduate
Druh studia
di laurea magistrale
a postgraduate
Druh studia
di dottorato
a PhD
Druh studia
a tempo pieno
a full-time
Druh studia
part-time
a part-time
Druh studia
online
an online
Druh studia
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
I would like to study at your university for ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
un semestre
a semester
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
un anno accademico
an academic year
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
What are the work restrictions for students?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
What are the entry requirements of the university?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Mi invierete una lettera di ammissione?
Are you going to send me a formal offer?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
L'università garantisce anche l'alloggio?
Does the university guarantee accommodation as well?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Does the course involve an internship as well?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
How can I track the progress of my application?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Che livello di [lingua] è richiesto?
What are the [language] language requirements?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Come funziona il sistema di __________?
What is the ____________ system like?
Dotaz ohledně systému
crediti
credit
Druh systému
valutazione
marking
Druh systému
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Quali sono i metodi d'insegnamento?
What is the teaching style like?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Ci sono _______________?
Are there _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lezioni frontali
lectures
Druh vyučování
seminari
seminars
Druh vyučování
esercitazioni
tutorials
Druh vyučování
conferenze
conferences
Druh vyučování
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
What courses are offered by summer schools?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Quando si svolgono gli esami?
When are the exams held?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Where can I find information about all the courses available?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
C'è un centro sportivo universitario?
Is there a university sports center?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Come posso unirmi ai club studenteschi?
How can I join student societies?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Qual è il costo della vita a [città]?
What are the estimated living costs in [city]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
What languages can I study at your school?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Is there a placement test to assess my level?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Do you have a detailed description of the course?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
What is the maximum number of students in a class?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
What facilities are there in your school?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Organizzate delle escursioni?
Do you also arrange excursions?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Che programmi offrite?
What programs do you offer?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
I am here to inquire about funding opportunities.
Dotaz ohledně možností financování
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Which bodies can fund my studies?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
I need financial help for ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
le tasse universitarie
tuition fees
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
le spese di sostentamento
my living expenses
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
i servizi per l'infanzia
childcare
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
What kinds of scholarships are available?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
I would like to validate my degree certificate in [country].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Where can I get a certificate of equivalency?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti