švédsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Uvést, že se chcete zapsat
Je voudrais m'inscrire à _________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
une formation du premier cycle
kandidatkurs
Druh studia
une formation du second cycle
avancerad kurs
Druh studia
un doctorat
doktorandkurs
Druh studia
une formation à temps plein
fulltidskurs
Druh studia
une formation à temps partiel
deltidskurs
Druh studia
une formation en ligne
onlinekurs
Druh studia
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
un semestre
en termin
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
une année académique
ett läsår
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Le logement est assuré par l'université ?
Garanterar universitetet boende?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Vilka är språkkraven?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Comment fonctionne le système ______ ?
Hur fungerar _______ ?
Dotaz ohledně systému
de crédits
poängsystemet
Druh systému
de notation
betygssättningen
Druh systému
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Hur är undervisningen?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Y a-t-il ______ ?
Finns det _______?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
des cours magistraux
föreläsningar
Druh vyučování
des séminaires
seminarier
Druh vyučování
des travaux dirigés
handledning
Druh vyučování
des conférences
konferenser
Druh vyučování
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
När är tentaperioderna?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Arrangerar skolan också utflykter?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Quels programmes offrez-vous ?
Vilka program erbjuds?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Dotaz ohledně možností financování
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
les frais d'inscription
skolavgifter
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
les frais de subsistance
mina levnadskostnader
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
la garde d'enfants
barnomsorg
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Quels types de bourse sont disponibles ?
Vilka typer av stipendier finns det?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti