polsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Uvést, že se chcete zapsat
Je voudrais m'inscrire à _________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
une formation du premier cycle
studia licencjackie
Druh studia
une formation du second cycle
studia magisterskie
Druh studia
un doctorat
studia doktoranckie
Druh studia
une formation à temps plein
studia dzienne
Druh studia
une formation à temps partiel
studia zaoczne
Druh studia
une formation en ligne
studia przez internet
Druh studia
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
un semestre
(jeden) semestr
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
une année académique
cały rok akademicki
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Le logement est assuré par l'université ?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Comment fonctionne le système ______ ?
Jak działa system ______ ?
Dotaz ohledně systému
de crédits
punktowy
Druh systému
de notation
oceniania
Druh systému
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Y a-t-il ______ ?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
des cours magistraux
wykłady
Druh vyučování
des séminaires
ćwiczenia/seminaria
Druh vyučování
des travaux dirigés
konsultacje
Druh vyučování
des conférences
konferencje
Druh vyučování
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Jak liczne są grupy?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Quels programmes offrez-vous ?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Dotaz ohledně možností financování
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
les frais d'inscription
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
les frais de subsistance
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
la garde d'enfants
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Quels types de bourse sont disponibles ?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti