nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Haluaisin hakea yliopistoon.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Uvést, že se chcete zapsat
Haluan hakea ________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
kandidaatin ohjelmaan
een bacheloropleiding
Druh studia
jatko-opintoihin
een postgraduaat
Druh studia
tohtorin ohjelmaan
een doctoraat
Druh studia
täysiaikaiseen ohjelmaan
een voltijdse opleiding
Druh studia
osa-aikaiseen ohjelmaan
een deeltijdse opleiding
Druh studia
verkossa käytävään ohjelmaan
een online cursus
Druh studia
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
lukukauden
een semester
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
lukuvuoden
een academisch jaar
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Dotaz ohledně systému
opintopiste
creditsysteem
Druh systému
arvosana
beoordelingssysteem
Druh systému
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Onko teillä ________?
Zijn er _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
luentoja
lezingen
Druh vyučování
seminaareja
seminars
Druh vyučování
pienryhmäopetusta
tutorials
Druh vyučování
konferensseja
conferenties
Druh vyučování
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Koska tentit ovat?
Wanneer worden de examens gehouden?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Organiseren jullie ook excursies?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Welke programma's bieden jullie aan?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Dotaz ohledně možností financování
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
lukukausimaksut
inschrijvingsgeld
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
elinkustannukseni
kosten voor levensonderhoud
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
lastenhoito
kinderopvang
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti