turecky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Uvést, že se chcete zapsat
Mi volas apliki por_____________.
_____________ ders almak istiyorum.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
kurso por studentoj
lisans seviyesinde
Druh studia
kurso por postdiplomaj studentoj
lisans üstü seviyesinde
Druh studia
kurso por Ph.D.
doktora seviyesinde
Druh studia
plentempa kurso
tam zamanlı
Druh studia
parttempa kurso
yarı zamanlı
Druh studia
enreta kurso
çevrimiçi
Druh studia
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
semestro
bir dönem
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
akademia jaro
bir akademik yıl
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
____________ sistemi nasıl işliyor?
Dotaz ohledně systému
de kredito
kredi
Druh systému
de noto
notlama
Druh systému
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Kiom estas la instrua stilo?
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Ĉu estas ______________?
_____________ var mı?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lekcioj
ders
Druh vyučování
seminarioj
seminer
Druh vyučování
lerniloj
uygulamalı ders
Druh vyučování
konferencoj
konferanslar
Druh vyučování
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Yaz okulunda hangi dersler var?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Kiam estas la ekzamenoj?
Sınavlar ne zaman?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Ĉu estas universitata sportejo?
Üniversitede spor merkezi var mı?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Seviye belirleme sınavı var mı?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Kio programojn vi proponas?
Hangi programları sunuyorsunuz?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Dotaz ohledně možností financování
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Mi bezonas financan helpon por ____________.
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
instrudepagoj
harçlar
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
miaj vivelspezoj
yaşam giderleri
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
infanzorgado
çocuk bakımı
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Ne tür burslar mevcut?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti