španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Uvést, že se chcete zapsat
Mi volas apliki por_____________.
Me quiero matricular _______________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
kurso por studentoj
en un grado
Druh studia
kurso por postdiplomaj studentoj
en un posgrado
Druh studia
kurso por Ph.D.
en un doctorado
Druh studia
plentempa kurso
a tiempo completo
Druh studia
parttempa kurso
a tiempo parcial
Druh studia
enreta kurso
a distancia
Druh studia
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
semestro
un semestre
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
akademia jaro
un curso académico
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
¿Cómo es el sistema _____________?
Dotaz ohledně systému
de kredito
de créditos
Druh systému
de noto
de notas
Druh systému
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Kiom estas la instrua stilo?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Ĉu estas ______________?
¿Hay ______________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lekcioj
clases teóricas
Druh vyučování
seminarioj
seminarios
Druh vyučování
lerniloj
tutorías
Druh vyučování
konferencoj
conferencias
Druh vyučování
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Kiam estas la ekzamenoj?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Ĉu estas universitata sportejo?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
¿Hay pruebas de nivel?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
¿Organizan también excursiones?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Kio programojn vi proponas?
¿Qué programas ofertan?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Dotaz ohledně možností financování
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
instrudepagoj
matrícula
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
miaj vivelspezoj
gastos personales
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
infanzorgado
manutención de hijos menores
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
¿Qué becas puedo solicitar?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti