nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Uvést, že se chcete zapsat
Mi volas apliki por_____________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
kurso por studentoj
een bacheloropleiding
Druh studia
kurso por postdiplomaj studentoj
een postgraduaat
Druh studia
kurso por Ph.D.
een doctoraat
Druh studia
plentempa kurso
een voltijdse opleiding
Druh studia
parttempa kurso
een deeltijdse opleiding
Druh studia
enreta kurso
een online cursus
Druh studia
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
semestro
een semester
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
akademia jaro
een academisch jaar
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Dotaz ohledně systému
de kredito
creditsysteem
Druh systému
de noto
beoordelingssysteem
Druh systému
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Kiom estas la instrua stilo?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Ĉu estas ______________?
Zijn er _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lekcioj
lezingen
Druh vyučování
seminarioj
seminars
Druh vyučování
lerniloj
tutorials
Druh vyučování
konferencoj
conferenties
Druh vyučování
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Kiam estas la ekzamenoj?
Wanneer worden de examens gehouden?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Ĉu estas universitata sportejo?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Organiseren jullie ook excursies?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Kio programojn vi proponas?
Welke programma's bieden jullie aan?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Dotaz ohledně možností financování
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
instrudepagoj
inschrijvingsgeld
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
miaj vivelspezoj
kosten voor levensonderhoud
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
infanzorgado
kinderopvang
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti