německy | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Uvést, že se chcete zapsat
Mi volas apliki por_____________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
kurso por studentoj
Grundkurs
Druh studia
kurso por postdiplomaj studentoj
Aufbaukurs
Druh studia
kurso por Ph.D.
Doktorandenkurs
Druh studia
plentempa kurso
Vollzeitkurs
Druh studia
parttempa kurso
Teilzeitkurs
Druh studia
enreta kurso
Onlinekurs
Druh studia
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
semestro
ein Semester
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
akademia jaro
ein Studienjahr
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Wie funktioniert das__________?
Dotaz ohledně systému
de kredito
Kreditsystem
Druh systému
de noto
Benotungssystem
Druh systému
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Kiom estas la instrua stilo?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Ĉu estas ______________?
Gibt es_____________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lekcioj
Vorlesungen
Druh vyučování
seminarioj
Seminare
Druh vyučování
lerniloj
Tutorien
Druh vyučování
konferencoj
Konferenzen
Druh vyučování
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Kiam estas la ekzamenoj?
Wann finden die Prüfungen statt?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Ĉu estas universitata sportejo?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Kio programojn vi proponas?
Welche Programme bieten Sie an?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Dotaz ohledně možností financování
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
instrudepagoj
Studiengebühren
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
miaj vivelspezoj
Lebenshaltungskosten
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
infanzorgado
Kinderbetreuung
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Welche Stipendien gibt es?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti