japonsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Uvést, že se chcete zapsat
Mi volas apliki por_____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
kurso por studentoj
Druh studia
kurso por postdiplomaj studentoj
Druh studia
kurso por Ph.D.
Druh studia
plentempa kurso
Druh studia
parttempa kurso
Druh studia
enreta kurso
Druh studia
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
semestro
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
akademia jaro
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Dotaz ohledně systému
de kredito
Druh systému
de noto
Druh systému
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Kiom estas la instrua stilo?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Ĉu estas ______________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lekcioj
Druh vyučování
seminarioj
Druh vyučování
lerniloj
Druh vyučování
konferencoj
Druh vyučování
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Kiam estas la ekzamenoj?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Ĉu estas universitata sportejo?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Kio programojn vi proponas?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Dotaz ohledně možností financování
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
instrudepagoj
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
miaj vivelspezoj
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
infanzorgado
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti