italsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Vorrei iscrivermi all'università.
Uvést, že se chcete zapsat
Mi volas apliki por_____________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
kurso por studentoj
di laurea triennale
Druh studia
kurso por postdiplomaj studentoj
di laurea magistrale
Druh studia
kurso por Ph.D.
di dottorato
Druh studia
plentempa kurso
a tempo pieno
Druh studia
parttempa kurso
part-time
Druh studia
enreta kurso
online
Druh studia
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
semestro
un semestre
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
akademia jaro
un anno accademico
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Come funziona il sistema di __________?
Dotaz ohledně systému
de kredito
crediti
Druh systému
de noto
valutazione
Druh systému
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Kiom estas la instrua stilo?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Ĉu estas ______________?
Ci sono _______________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lekcioj
lezioni frontali
Druh vyučování
seminarioj
seminari
Druh vyučování
lerniloj
esercitazioni
Druh vyučování
konferencoj
conferenze
Druh vyučování
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Kiam estas la ekzamenoj?
Quando si svolgono gli esami?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Ĉu estas universitata sportejo?
C'è un centro sportivo universitario?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Organizzate delle escursioni?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Kio programojn vi proponas?
Che programmi offrite?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Dotaz ohledně možností financování
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
instrudepagoj
le tasse universitarie
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
miaj vivelspezoj
le spese di sostentamento
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
infanzorgado
i servizi per l'infanzia
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti